15,00 

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τα προβλήματα του περιβάλλοντος.