13,00 

Για τη Μάρω ο αγώνας της επιβίωσης ξεκινά από πολύ μικρή ηλικία.