18,00 

Στη σύγχρονη Αθήνα, δολοφονείται ένας Σύριος πρόσφυγας.