10,00 

20 μανιφέστα που η καταγραφή τους βασίστηκε στην παρατήρηση.