14,00 

Πρόκειται για μια συλλογή αυτοτελών ιστοριών μικρού μήκους.