Αικατερίνη Λεύκα

Η Δρ. Αικατερίνη Λεύκα είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έκανε τις μεταπτυχιακές της σπουδές και το διδακτορικό της, που αφορούσε τις
σχέσεις θρησκείας και φιλοσοφίας στον Πλάτωνα, στο Πανεπιστήμιο Λιέγης. Μετά από μία πρώτη μεταδιδακτορική έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου, με θέμα την έννοια
της ευδαιμονίας στους Προσωκρατικούς και τον Πλάτωνα,
συνεχίζει με μια δεύτερη έρευνα, που εξετάζει συγκριτικά αρ-
χαίες και σύγχρονες θεωρίες του ευ ζην για τους πολίτες μιας
Ευρωπαϊκής δημοκρατίας.
Ταυτοχρόνως, η Α. Λεύκα είναι μέλος διεθνών και διεπι-
στημονικών ερευνητικών ομάδων και επιστημονικών συλλό-
γων που ασχολούνται με θέματα των ενδιαφερόντων της. Έχει
συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια και σεμινάρια και έχει κληθεί
να κάνει διαλέξεις και πανεπιστημιακά μαθήματα σε πολλές
χώρες. Βιβλία και άρθρα της έχουν εκδοθεί σε διάφορες γλώσσες ή βρίσκονται υπό έκδοση.
Λέκτορας μερικού ωραρίου του Πανεπιστημίου Λιέγης, η Α.
Λεύκα διδάσκει επίσης φιλοσοφικά και φιλολογικά μαθήματα
στο Τρίτο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών, σε τρεις γλώσσες.
Η παρούσα συλλογή ιστορικών διηγημάτων είναι το πρώτο
της λογοτεχνικό βιβλίο.

 

Βιβλία της συγγραφέως

Επικοινωνία