10,00 

Κρατάς στα χέρια σου τις 40 απλές και καθημερινές σκέψεις μου.

Αυτές που με καθοδήγησαν ως προς την ελευθερία της ψυχής.