10,00 

Αν οι δρόμοι είχαν φωνή

Αν οι δρόμοι είχαν ψυχή

Θα έκλαιγαν κάθε μέρα