10,00 

Τα σενάρια έρωτα καταγράφουν τον έρωτα ενός θεού για έναν θνητό.