11,00 

Δίγλωσσο Ελληνικό-Ιταλικό back to back βιβλίο.